Waarom Helend landschap dag? 

“Helend landschap” heeft als doel het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het landschap als helende kracht voor de gezondheid van mens en natuur en het ondersteunen van maatschappelijke bewegingen op dat vlak.

De coronacrisis heeft ons laten zien dat de fysieke en mentale gezondheid van mens en natuur onlosmakelijk verbonden zijn: geen gezonde mens zonder een gezonde aarde. De World Health Organisation (WHO) heeft dan ook in haar “Manifesto for a healthy recovery from Covid-19” de bescherming van natuur op nummer 1 gezet. Ook de VN geven hogere prioriteit aan de thema’s gezondheid en biodiversiteit, via de Global Sustainable Development Goals en al het relevante EU beleid, inclusief #EU4Health, de ‘EU Biodiversity Strategy for 2030’ en de integratie van ‘nature based solutions’ in de Europese Green Deal om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken.

 “Heel het landschap”- het werkt naar twee kanten, de positieve gezondheidseffecten die het landschap aan ons geeft, zowel fysiek als mentaal, en de kwaliteitsimpulsen die wij aan het landschap en de natuur daarin geven. Een positieve relatie draagt ook bij aan het verlagen van de steeds verder stijgende zorgkosten. Het is van groot belang dat bij de “doorstart” van de maatschappij na de coronacrisis de positieve relatie tussen natuur en gezondheid hoge prioriteit krijgt.

De Helend Landschap Dag is een opmaat naar de Landschapstriënnale (LT) die in 2021 zal plaatsvinden. Binnen de LT 2021 coördineert Nature For Health het landschapslaboratorium Helend Landschap. Hier vind je meer informatie hierover.

Activiteiten die plaatsvinden, naast het dagvullende publieksprogramma op twee locaties, zijn onder meer:

  • De formele lancering van het Inspiratie Centrum Nature For Health in Berkel-Enschot, gemeente Tilburg. Mooi ‘aangekleed’ binnen en buiten, en met o.a. de NatureBliss fototentoonstelling “Natuur als visueel medicijn”, de presentatie van de “Healing Pod” en van de “Soundscape Pillow”;
  • Het debat ‘Heel Het Landschap’ – bij het Inspiratie Centrum, wordt afgesloten met een Helend Landschap Verklaring. Partijen als IUCN-The World Conservation Union, Wageningen Universiteit en het Nationaal Park Van Gogh doen hier aan mee, en helpen NFH met de organisatie van het debat;
  • Workshops en andere activiteiten in de Steenfabriek Udenhout, georganiseerd door de Steenfabriek Udenhout met verscheidene lokale en regionale partijen, met betrokkenheid van jeugd, bedrijfsleven, Duinboeren, en designers. 
  • De opening van een Helend Landschap Pad in Midden-Brabant, tussen Berkel-Enschot en Udenhout; De ambitie is om uiteindelijk een Helend Landschap Route door het gehele Van Gogh Nationaal Park te realiseren.
  • Activiteiten via lokale bibliotheken in Midden-Brabant.

De resultaten van de activiteiten en ook de indrukken en suggesties van bezoekers aan de Helend Landschap Dag zullen worden ingebracht in de voorbereiding van de Landschapstriënnale 2021 en de verdere invulling van het Van Gogh Nationaal Park.

HELEND LANDSCHAP DAG 7 OKTOBER 2020